DGNEWS.EU

Увеличението на такса смет остава, въпреки по-ниските отчисления за общините

Увеличението на такса смет остава, въпреки по-ниските отчисления за общините
Dec 12
16:13 2019

За по-ниски размери на отчисленията за депониране на отпадъци, които плащат общините се споразумяха Националното сдружение на общините в Република България и Министерството на околната среда и водите. Новината бе съобщена вчера на встъпителния форум за мандат 2019 – 2013 г. на сдружението, в който участва и кметът на Димитровград Иво Димов. На събитието бе обявено, че е постигнато съгласие размерът на отчисленията по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), да се увеличи до 95 лв. на тон плавно през следващите три години, а не рязко от януари 2020 г., както се предвиждаше до момента. Министър Нено Димов информира кметовете, че предстои промяна в Наредба №7/2013 г. на МОСВ, която определя размера на отчисленията. Предвижда се за 2020 г. общините да плащат по 69 лв./т, през 2021 г. 82 лв./т. и през 2022 г. - 95 лв. на тон. Министърът обясни, че плавното нарастване на отчисленията ще даде възможност за преход към въвеждането в експлоатация на изграждащите се към момента общински инсталации за третиране и компостиране на биоотпадъците и за сепариране на битовите отпадъци. Очаква се до края на 2021 г. в страната да работят 53 инсталации за компостиране за зелени отпадъци, 45 регионални съоръжения за сепариране и 4 инсталации за анаеробно разграждане.

Припомняме, че до вчерашното изказване на екоминистъра се предвиждаше общините да плащат максималния размер отчисления от 95 лв./т от следващата година. Това принуди местните власти веднага след местните избори да планират увеличение на такса смет от догодина. Точно драстичният скок на отчисленията спрямо сегашния им размер от 57 лв./т стана причина и Димитровград да заложи увеличение на такса смет с 1 и 1,3 промила върху данъчната оценка на имотите за 2020 г.

Своеобразният предколеден подарък с отчисленията обаче няма да промени намеренията на общините да вдигат размера на такса смет за населението и фирмите от следващата година. Една от причините е, че сега огласената промяна за размера на отчисленията няма да влезе в сила до приемането на план-сметките за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата от общините, на чиято база те изчисляват размера на такса смет. Срокът за тяхното приемане е до края на годината, но проекта им трябва да се публикува за обществено обсъждане месец по-рано. В община Димитровград процедурата бе задействана още в средата на ноември. От форума се разбра, че промените в Наредбата №7 се очаква да излязат в Държавен вестник през февруари догодина, т.е. чак след приемането на общинските бюджети за 2020 г. по места.  

Друга причина е, че и при сегашния размер на отчисленията на общините им се налага да дофинансират дейностите по оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци, тъй като събираните такси смет са недостатъчни за покриване на всички разходи. През настоящата 2019 г. община Димитровград ще трябва да похарчи допълнително около 400 000 лв. Пред dgnews.eu кметът Иво Димов коментира, че планираното за община Димитровград увеличение в такса смет за 2020 г. остава. Той заяви, че с промените общината ще дофинансира по-малко от плануваните при максимален размер на отчисленията 600 000 лв.   

Дори при плавен преход на отчисленията по чл.64 от ЗУО, от догодина общините ще трябва да заделят милиони годишно за плащането им. При това без право да ги ползват за покриване на разходите по реалното обезвреждане на битовите отпадъци, което се извършва в депата. Причината е, че съгласно Наредба №7, отчисленията се превеждат по банкови сметки в съответните РИОСВ и се харчат само при определени условия и за определени разрешени от наредбата проекти и дейности. Ако обаче такива не се предвиждат, сумите просто отлежават до появата на съответното разрешената от наредбата инициатива. Сметките показват, че при размер на отчисленията от 69 лв./т, Община Димитровград ще трябва да внесе отчисления от порядъка над 1 000 000 лева през следващата година. И то при условие, че запази сегашните количества депониран боклук от 16 000 тона годишно. Половината от този милион ще дойде от събраната такса смет, а другата ще се покрива от общинския бюджет. И в двата случай с пари на данъкоплатците.

На форума министър Димов напомни на кметовете, че отчисленията не се събират, „за да стоят в една сметка, а за да се предприемат мерки за по-малко депониране и повторно използване и рециклиране на отпадъци“. Според него голяма част от общините вече изпълняват целите и отчисленията за тях ще бъдат намалени с 50%. Една от целите за събиране на отчисленията е да стимулират обществото да генерира по-малко отпадъци, но реалността в общините е друга

През ноември т.г. кметът Иво Димов коментира, че с набраните средства от отчисления, общината възнамерява да финансира бъдещото разширение на Регионалния център за третиране на неопасни битови отпадъци в село Гарваново, където тя е длъжна да депонира. По думите му се очаква към разширението по изграждане на втора клетка в центъра да се пристъпи до година-две, тъй като първата вече е запълнена. Точно със суми, набрани от отчисления, Димитровград плати и за изграждането на самия Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в село Гарваново. Мащабният европейски проект за 28,5 млн. лв. реализиран преди години не мина гладко. През 2017 г. бяха наложени финансови корекции заради допусната грешка, която струва на общината и респективно на данъкоплатците допълнително 460 000 лв.    

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Кои са най-наболелите проблеми в община Димитровград, според Вас?