DGNEWS.EU

РИОСВ: Подобрява се качеството на въздуха в Димитровград и региона

РИОСВ: Подобрява се качеството на въздуха в Димитровград и региона
Jan 17
17:05 2020

Подобрение на състоянието атмосферния въздух в Димитровград, Кърджали и Хасково, показват данните от мониторинга на РИОСВ- Хасково. През 2019 г. качеството на въздуха в Димитровград и Кърджали отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство, уочняват от инспекцията.

За последните три години анализът на данните от АИС „Раковски“– Димитровград показва драстичен спад на констатираните превишения на средно-денонощната 24 часова норма за и прахови частици. За миналата година са отчетени 17 превишения, докато за 2018 и 2017 години съответно 35 и 48, отчитат от РИОСВ-Хасково. За последния месец декември не са регистрирани превишение на средноденощната норми.  

Постигнатото подобрение през последните три години е в резултат на изпълнение на заложените мерки в актуализираните програми за качество на въздуха на Общините Димитровград, Кърджали и Хасково, както и на засиления контрол на РИОСВ-Хасково относно изпълнението на мерките от програмите за КАВ и контрола на промишлените предприятия източници на отпадъчни газове в атмосферния въздух, информират от екоинспекцията.

Качеството на атмосферния въздух в региона се следи от две автоматични станции - АИС „Студен кладенец” в Кърджали и АИС ”Раковски” в Димитровград, и един ръчен пункт в Хасково - "РИОСВ- Хасково”. Пунктовете са част от системите за оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Националната система за мониторинг на околната среда на Министерство на околната среда и водите и се обслужват от Регионална лаборатория – Хасково към Изпълнителна агенция по околна среда, София.

Данните от АИС” Студен кладенец” в гр. Кърджали и АИС ”Раковски” в гр. Димитровград” се получават автоматично в реално време, а данните от пункта в РИОСВ-Хасково се получават с известно закъснение, тъй като пробонабирането е ръчно и пробите подлежат на допълнителна обработка и последващ лабораторен анализ.

Превишенията на нормите за ФПЧ10 основно се регистрират през есенно-зимния период и се дължат на повишеното потребление на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона безветрие, мъгли и температурни инверсии, създаващи условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния слой, допълват още от РИОСВ-Хасково.

Регламентираните пределно допустими концентрации за фини прахови частици са следните: СДН (средноденощна норма) - 50 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно); СГН (средногодишна норма) - 40 µg/m3.

Регионалната екоинспекция не контролира и не носи отговорност за данните от поставените в населените места сензори за измерване чистотата на въздуха. Стойностите, които се получават от сензорите са моментни и не е коректно да бъдат сравнявани с регламентираната 24- часова средноденонощна норма (50 µg/m3).

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?