DGNEWS.EU

Обсъдиха публично проекта за парк „Марица” и кредита за МБАЛ

Обсъдиха публично проекта за парк „Марица” и кредита за МБАЛ
Jun 19
08:06 2020

Две публични обсъждания се проведоха по покана на кмета на община Димитровград Иво Димов в зала "Гросето" снощи, с участие на граждани, общински съветници и представители на медиите. Първото обществено обсъждане бе за удължаване срока на издадената общинска гаранция на МБАЛ "Св.Екатерина". Кметът и гл.експерт "Бюджет" Галя Делчева представиха условията и финансовите параметри за поемането на дълга за болницата, по договор за банков кредит от 5 юли 2016 г. между МБАЛ и „Юробанк България”,който се отсрочва с 6 месеца. Обсъждането се провежда на основание чл. 42 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг. С въведеното извънредно положение банките дадоха отсрочка от шест месеца за отсрочване на дълговете - срок, от който общината се възползва, каза кметът на общината.

Второто планирано обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг на Община Димитровград за благоустрояването на парк "Марица" породи по-голям интерес сред присъстващите. То е в съответствие с чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от община Димитровград. Кредитът е финансиран по реда на чл. 19а от Закона за общинския дълг, от Фонда за органите на местно самоуправление – ФЛАГ. Чрез него общината ще съфинансира проекта „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“; финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура № BG16RFOP001-1.032 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 –Димитровград“, коментира кметът Иво Димов с участниците в залата.

Общата стойност на проекта е 3 130 000 лв., от които 1 575 966,70 лв. са безвъзмездна финансова помощ, представляващи 50,35 % от стойността на проекта и 1 554 033,30 лв. собствено участие на Община Димитровград, представляващи останалите 49,65 %. Договарянето на лихвения % с фонда е при максимални стойности до 4.083% за срок на погасяване до 80 месеца от датата на сключване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Парк „Марица” е един от важните за града обекти, част от културен маршрут към Съвета на Европа и любимо място за отдих на гражданите. Проектът ще допринесе за обновяване на техническата инфраструктура, осигуряване на достъпност, привлекателност, подпомагане на устойчивия растеж, социално приобщаване и по-високо качество на живот, включително екологично чиста среда. Предвижда се  полагане на плътен асфалтобетон 50 000,00 м2  по съществуващи алеи, вибро пресовани павета на входното пространство на площ  1 800,00 м2; изграждане на детски площадки, ротонда, фитнес, скейборд площадка, приключенски кът, нови пейки с облегалки и изцяло обновяване на осветлението в парка с изграждане на парково ЛЕД осветление на цялата алейна мрежа, каза кметът на общината. Общинският съветник Мартин Колев искаше да разбере повече за това дали се предвижда място за къмпингарите, които всяка година провеждат своя събор в Димитровград, асфалтиране на обиколна улица около дигата, както и дали това е заложения лихвен процент за договора по кредита. Кметът Иво Димов разясни, че всички договори на общината са на 2.5% договорен лихвен процент и очакванията и намеренията са и сега да бъде договорен такъв и че не се предвижда асфалтиране на терените на дигата, които са публична държавна собственост. За къмпингарите условията ще станат още по-добри, защото те се разполагат на съществуващата алейна мрежа в централната част на парка, която по проект ще бъде напълно обновена. Кметът сподели, че от вчера Киноложкият център е отдаден под наем на фирма след обявена процедура, което се очаква да оживи парка с изложби и събития.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Поносими ли са новите цени на електроенергията от 1 юли за семейния ви бюджет?