DGNEWS.EU

25 земеделци от областта преминаха обучение за устойчиво земеделие и опазване на природните ресурси

25 земеделци от областта преминаха обучение за устойчиво земеделие и опазване на природните ресурси
May 25
12:25 2021

Четиридневно обучение на тема „Околна среда и екология“ се проведе от 17 до 20 май 2021 г. по проект „Спасете природата, за да спасите бъдещето“, в който КРИБ-Хасково е партньор на Земеделската камара в град Мерич. Той е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г. Основната цел на проекта е да подобри капацитета за защита на природата, природните ресурси на трансграничния регион и устойчиво използване и управление на отпадъците. В обучението взеха участие 25 земеделски производители от област Хасково.

Старт на обучението даде председателят на КРИБ-Хасково Стефан Димитров, който благодари на участниците за интереса към форума: „Лекторите на обучението са хора от научните среди, а ние се стремим именно към това науката да навлезе в земеделието. Част от проекта е насочен към опазването на природните ресурси, така че поколенията след нас да могат да продължат да ги използват. В проучването, което получихте, можете да откриете насоки за това какво може да се случи през следващите години в землищата, които обработвате. В крайна сметка ние трябва да се доверим на учените – хората, които могат да предвидят бъдещето”, каза той в приветствието си към присъстващите.

Лектор на обучението бе проф. Алекси Алексиев – дългогодишен преподавател в Аграрен университет – Пловдив. В рамките на четири дни той представи на земеелците от региона теми като „Управление на отпадъците и замърсяване на почвата“, „Основи и възможности на устойчивото земеделие“, „Управление на отпадъците и замърсяване на почвата“. По време на лекциите бе обсъдено компостирането на отпадъци, основни източници на замърсяване на почвите и водата, както и възможностите за ограничаването му, основни характеристики на устойчивото земеделие, съвременни модели за това в Европейския съюз, регламенти на ЕС и ограничения в областта на земеделието и др.

Всеки от участниците получи и проучване на състоянието на почвите и почвените ресурси в трансграничния регион България – Турция, в което е обхваната територията на област Хасково. Освен проф. Алекси Алексиев, негови автори са и проф. Иван Манолов и доц. Рада Попова от Аграрен университет – Пловдив, които бяха и гост лектори по някои от темите.

В последния ден на обучението земеделските производители разгледаха оборудването, закупено по проекта, за анализ на почвата, което предоставя точни и навременни резултати за петнадесет почвени фактора. Чрез него може да се извършва цялостен агрохимичен анализ на почвите, който включва: определяне на киселинността на почвата; специфичната електропроводимост; минерален азот; усвоим калий; фосфор, калций, магнезий, органично вещество /хумус/ и микроелементи.

Малко по-късно всеки от 25-те участника във форума получиха сертификати за преминато обучение на тема „Околна среда и екология“.

Публикацията е по проект „Спасете природата, за да спасите бъдещето“, СВ005.2.12.112, договор № РД-02-29-252/04.10.19г., финансиран по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на бенефициента КРИБ Хасково и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?