DGNEWS.EU

Кметът иска информация от РИОСВ и ТЕЦ-а за замърсяването над Димитровград

Кметът иска информация от РИОСВ и ТЕЦ-а за замърсяването над Димитровград
Aug 02
16:00 2021

Кметът на община Димитровград Иво Димов изпрати днес писма с въпроси до РИОСВ-Хасково и димитровградския ТЕЦ "Марица-3" АД по повод отчетените неколкократно превишения на алармените прагове за концентрация на серен диоксид във въздуха над Димитровград, свързани с възобновяване работата на централата. В писмата се казва, че са постъпили многобройни сигнали и оплаквания от граждани в общината за замърсяване на въздуха в края на миналата седмица, информират от местната администрация.

В писмото до РИОСВ-Хасково кметът на Димитровград отправя следните питания към контролния орган предвид обществената значимост на създадената ситуация и нарастващото социално напрежение:

1.    Извършени ли са проверки от страна на РИОСВ-Хасково на емисиите на вредни вещества от точковите източници на ТЕЦ „Марица-3” АД и какъв е резултатът от извършените проверки?

2.    Каква е причината довела до наднормените емисии на серен диоксид в атмосферата?

3.    Какъв е вида на използваното гориво, отговоря ли неговото качество на изискванията за нормална работа на централата и излъчване на емисии в допустимите норми?

4.    Какво е технологичното състояние на използваните в централата електрофилтри?

5.    Налице ли са проблеми с нормалното функциониране на сероочистващата инсталация?

6.    Какви са дадените от Вас предписания за преустановяване наднорменото излъчване на серен диоксид в атмосферата и изпълняват ли се тези предписания?

7.    Какви са предприетите от Вас действия, като компетентен контролен орган за налагане санкции за нанесените върху околната среда и човешкото здраве щети, или еветнуално спиране работата на централата до отстраняване на причините, водещи до наднормени емисии на вредни вещества в атмосферата?

Кметът е отправил и въпроси към изпълнителния директор на ТЕЦ "Марица-3" АД във връзка с регистрираното замърсяване:

1.    Каква е причината довела до наднормените емисии на серен диоксид в атмосферата?

2.    Какъв е вида на използваното гориво, отговоря ли неговото качество на изискванията за нормална работа на централата и излъчване на емисии в допустимите норми?

3.    Какво е технологичното състояние на използваните в централата електрофилтри?

4.    Налице ли са проблеми с нормалното функциониране на сероочистващата инсталация?

5.    Какви действия и мерки сте предприели за отстраняване на проблемите по нормалната работа на централата и за недопускане на последващи превишения на допустимите норми на концентрации на серен диоксид във въздуха над Димитровград?

В писмата си, кметът посочва, че въпреки липсата на отчетени наднормени стойности на фини прахови частици (ФПЧ10) от Автоматичната измервателна станция „Раковски”, след възобновяване работата на ТЕЦ „Марица-3” запрашеността във въздуха над Димитровград и околните населени места е чувствително и видимо завишена. Предвид обществената ни ангажираност по опазване на човешкото здраве и околната среда, Димов настоява в най-кратък срок за отговори по поставените му по-горе въпроси и предприетите действия.

Припомняме, че след продължително спиране ТЕЦ "Марица" 3 заработи отново през месец юни.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?