DGNEWS.EU

КЗК спря процедурата за чистотата на общината

КЗК спря процедурата за чистотата на общината
Nov 04
16:35 2013
Комисията за защита на конкуренцията отмени процедурата за възлагане на обществена поръчка по сметосъбиране и сметоизвозване в община Димитровград. Процедурата бе обявена през август т. г., но впоследстнвие обжалвана от фирмите „Грийн партнърс – БКС” и „ВОЛФ МИЛЕНИУМ”. Причината - заложени дискриминационни условия при обявяване на обществената поръчка.
Като такива КЗК е определелила включената в процедурата услуга по озеленяване. Това е различна по вид дейност, която ограничава възможността за участие на самостоятелни дружества, което противоречи на Закона за обществените поръчки, казва в решенито си комисията. 
Според нея дискриминационно е и условието участниците да разполагат с материално-техническа база на територията на Димитровград или на разстояние до 15 км от града. За КЗК посоченото изискване за отстояние не гарантира навременно изпълнение на услугата, а създава препятствие за участие в процедурата. Оттам са счели и като незаконосъобразна методиката за оценка на офертите, в която има и допусната аритметична грешка.
КЗК е отхвърлила като дискриминационно изискването участниците да имат монтирани и функциониращи GPS предаватели в транспортните средства. Според нея това гарантира качествено и навременно изпълнение на работата. Комисията не е възприела и оспореното от фирмите изискване за представяне на доказателства за реализиран оборот не по-малко от 12 млн. лв. за последните три години.В решението си КЗК е посочила общината да заплати по 1700 лв. разноски на двете фирми по настоящото производство.
„Не съм се запознал с решението. Когато това стане ще разберете и какво оттук нататък ще предприемем”, коментира днес кметът Иво Димов. По думите му възможностите пред общината са две - да оспорва решението на КЗК пред Върховен административен съд или да се съобрази с нейните препоръки и статрита процедурата наново. Градоначалникът увери още, че сътресения в поддържане на чистотата на общината няма да има. Договорът с „Нео–титан”, който е изтекъл в края на септември, е бил удължен за още 1 година, съобщи кметът.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Поносими ли са новите цени на електроенергията от 1 юли за семейния ви бюджет?