DGNEWS.EU

Детските градини на делегирани бюджети от догодина, започва оптимизация

Детските градини на делегирани бюджети от догодина, започва оптимизация
Jun 28
16:00 2016

От 1 януари догодина детските градини в Димитровград минават на делегирани бюджети, а с въвеждането на новата система, всяка забавачка ще разчита на бюджет, формиран от единния разходен стандарт (ЕРС) и стандарти за издръжка в местна дейност, определени от местния парламент на база броя на децата. Това става ясно от докладна на кмета Иво Димов до общинския съвет за оптимизация на мрежата от детски градини.

Предвижда се от 1 септември тази година, да бъдат закрити градините в град Меричлери и селата Горски извор, Ябълково и Добрич, и същите да бъдат преобразувани в целодневни групи към съществуващи градини в град Димитровград. Предложението на Иво Димов е новите групи в четирите населени места да преминат към Обединените детски заведения "Слънце", „Райна Княгиня”, ОДЗ № 2 и Целодневна детска градина № 1.

В община Димитровград функционират 9 детски градини, разположени в 19 сгради, от които две Целодневни детски градини и седем Обединени детски заведения, като разликата между двете е, че последните имат в структурата си яслени групи. "Трайната тенденция за ежегодно намаляване на броя на децата не се е отразила както върху мрежата и вътрешната структура на детските градини, утвърдена през 2008 г. Това обаче, оказва влияние върху разходите, които независимо от намаляването на децата, бележат ръст. В резултат на това за бюджетната 2016 г. се наложи дофинансиране на детските градини със 780 000 лв., което обхваща заплати, осигуровки и други възнаграждения на 46 човека персонал", посочва в докладната си Иво Димов.

В нея са описани и единните разходни стандарти (ЕРС), определени с РМС № 859/3.11.2015 г. за 2016 г., които са различни за различните възрасти деца: За деца от яслена група сумата е – 1 159 лв.; за деца от 3 до 4 години – 1 669 лв.; За деца от 3 до 4 години в населено място с до 1 500 жители – 1 802 лв.; и за деца от подготвителна целодневна група в ЦДГ и ОДЗ – 1 912 лв.

Стандартите включват средствата за заплати, осигурителни вноски от работодатели, за здравословни и безопасни условия на труд  иза издръжка на децата от подготвителни групи съгласно чл. 20 от Закона за народната просвета (ЗНП) и др. Издръжката на децата в яслени групи, на 3-4 годишните, както и храната на децата в подготвителни групи е изцяло местна дейност, се казва в документа. Сега бюджетът на ЦДГ и ОДЗ се определя за цялата община, на база ЕРС и съобразно заявените разходи за местна дейност. Бюджетът не се разпределя между градините, а се изразходва според възникналите потребности за разходи, обяснява градоначалникът в докладната.

Иво Димов мотивира бъдещата оптимизация с 5 отделни мотива:
1. Тъй като в малките населени места децата в детските градини са в смесени възрастови групи, то средствата по единния разходен стандарт за дете са крайно недостатъчни, за да покрият разходите по изплащане на заплати и осигуровки от работодателя (делегирана държавна дейност);
2. Да се запази възможността за ползване на детска градина в населените места за осигуряване пълен обхват на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка. Създаването на такава структура ще гарантира запазването на детските градини в малките населени места, независимо от демографските фактори и независимо от това, че те няма да бъдат самостоятелни структури.
3. Преминаването на делегиран бюджет изисква самостоятелно счетоводно обслужване за всяко детска градина. Това налага детски градини в селата да преминат на административно и финансово управление към други общински детски заведения, тъй като разходът за самостоятелното им счетоводно обслужване е нецелесъобразен.
4. Съобразно спецификата на населените места, динамиката и натовареността на работния процес, директорът ще има възможност да създава гъвкава организация на работа. В случай на необходимост, при отсъствие на учител или служител, ще се извършват вътрешни размествания, без да се утежнява бюджетът на съответната детска градина с назначаване на заместници и без това да пречи на нормалния ритъм на работа.
5. Няма да се ощетява бюджетът на една детска градина за сметка на друга, тъй като средствата, полагащи се за държавна дейност ще остават по предназначение в съответното детско заведение.

В докладнта си до ОбС градоначалникът посочва и друго, че "недостатъчният брой деца в детските градини в малките населени места ще възпрепятства формирането на самостоятелен бюджет, осигуряващ достатъчно средства за функционирането им. Това ще доведе до непрекъснатото дофинансиране на тези детски градини или до търсене на алтернативи за тяхното оцеляване".

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?