DGNEWS.EU

Санират блоковете на бул. "България" по нова технология, слагат на покривите фотоволтаици

Санират блоковете на бул. "България" по нова технология, слагат на покривите фотоволтаици
Feb 16
12:25 2017

Амбициозен и единствен по рода си проект за България пред Европейската комисия представи Община Димитровград, като координатор на партньорство, състоящо се от 14 общини, университети и организации от цяла Европа. Проектът е на стойност 21 млн.евро и е по програмата за иновации "Хоризонт 2020", която е най-голямата в историята на ЕС с бюджет от 80 млрд. евро през следващите 7 години. Основните дейности ще се реализират на територията на Димитровград и още два града в Гърция и Италия. Проектът предвижда енергийно обновяване на сгради в центъра на града, като се използват иновативни технологии; закупуване на електромобили за предоставяне на социални услуги от общините и разработване на иновативен софтуер за управление на общините. 

Конкретно за община Димитровград се предвижда основно обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, намиращи се на бул. „България”. Фасадите да бъдат термично санирани със силиконова мазилка, по иновативна технология произхождаща от космическата индустрия. Технологията се ползва за изолация на космически скафандри, както за съхранение за газообразни горива. Основа за производството й е аморфен силициев диоксид, познат като калиево водно стъкло или силикат. Тази чисто минерална суровина съставлява основата за най-ефективния изолационен материал и се състои от 90 – 98 % въздух. 

Проектът предвижда 75% от керамичните керемиди на покривите на блоковете по бул "България" да бъдат заменени с фотоволтаични. Част от произведената електроенергия от слънцето ще захранва зарядни станции за електромобили, които ще се изгрждат по проекта. Община Димитровград предвижда закупуване на 8 електрически автомобила – леки и лекотоварни, с които ще предлага в общността социални услуги за деца и възрастни. 

По проекта община Димитровград ще разработи интегрирана ИКТ Платформа за управление, която да публикува данни, генерирани от общината, във формат и под такъв лиценз, които да позволят свободното им използване, обработване или разпространение от гражданите. Предвижда се и разработване на редица мобилни апликации за администрацията, чрез които гражданите да получат интелигентен достъп до всяко ниво на управлението. Чрез тази платформа община Димитровград за пореден път поема конкретни ангажименти за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии с оглед постигане на по-добро управление.

Община Димитровград е една от трите общини в България, които използваха настоящата покана на Хоризонт 2020 да участват като водещи градове и да реализират конкретни иновативни мерки за енергийна ефективност на територията на общините си.
В разработването на проекта с акроним SMART INFoRA бяха включени водещи и авторитетни университети и организации, работещи в сферата на иновациите в енергийната ефективност. Той е разработен за три месеца работа експерти и научни работници от общините Форли /Италия/, Драма /Гърция/, Кутина /Хърватия/, Себес /Румъния/ и Кисела Вода /БЮРМ/, Факултета за градски иновации и проучвания към Университет Аристотел в Солун, Център за развитие от Словения; Университет Тийсайд от Англия, Университет на западна Гърция, водещи частни компании в областта на електроснабдяването от Испания и Англия под координиращата роля на община Димитровград.

Очаква се проектът да бъде разгледан от Европейската комисия в следващите пет месеца, а подписване на договор за финансиране през октомври на тази година.

1 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли въвеждането на допълнителна здравна застраховка?