DGNEWS.EU

Кандидатът за шеф на съда в Димитровград с концепция за сградата

Кандидатът за шеф на съда в Димитровград с концепция за сградата
Иван Маринов
Jul 18
14:06 2017

Съдия Иван Маринов е единствен кандидат в конкурса за административен ръководител на Районен съд - Димитровград. Настоящият председател на Темида в бригадирския град ще бъде изслушан от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет утре, 19 юли. „Мотивацията ми да участвам в конкурса е продиктувана от реалните постижения, които с колегите от Районен съд – Димитровград постигнахме от 2012 година насам”, споделя магистратът. През последните години димитровградският съдът е сред средно и високо натоварените съдилища у нас. На два пъти е влизал в графата на високо натоварените и в ТОП 10 на същата. През 2016 г. районният съд се нареди на 19-то място в страната по показател натовареност по щат към всички свършени дела.

Сред постиженията на Маринов като административен ръководител през последната година бе окончателното решаване на проблема около собствеността на сградата на съда, съвместно с местната власт. Припомняме, че за бившия Партиен дом се водеха дългогодишни съдебни спорове между държавата и общината, които приключиха със съдебна спогодба. В момента текат техническите процедури по придобиването му, които се съгласуват с Областна администрация – Хасково и собственика Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Следваща стъпка на ведомството, разпореждащо се с държавния имот, е да направи ново вътрешно разпределение на помещенията между съдебната власт и останалите държавни служби.

„Напълно е възможно тук да се съберат всички държавни структури, тъй като на тях приоритетно ще бъде предложено да заемат освободените от нотариуси и адвокати помещения”, коментира Маринов. Като председател на съда, той вече води разговори с областната управа и началниците на държавните ведомства, които имат офиси в Димитровград като Агенция по вписванията и НОИ. „Те сами ще решават кое е удачно за тях. Идеята е да е удобно за гражданите и за спецификата на дейността им, без да пречат на работата на съда”, коментира магистратът. По отношение на помещенията за съдебната власт, идеята му е най-посещаваните служби на съда да бъдат концентрирани в източното крило на първия етаж и в близост до входа на сградата за удобство на гражданите. Там най-вероятно ще се разположи и офиса на Агенция по вписванията.

В концепцията си за стратегическо управление на районния съд, Иван Маринов предвижда ремонт на някогашния Партиен дом, който по думите му е крайно необходим. С този факт той е запознавал петима поред главни секретари на Министерство на правосъдието и е предизвикал две комисии на оглед тук. Сред най-спешните задачи са внедряване на мерки по енергийна ефективност на сградата; смяна на „шуменската” дограма; газифициране на сградата; подмяна на амортизираната ел.инсталация и ВиК мрежа, освежаване на външния облик на сградата и др. Целта е не само създаване на удобства за съдиите, съдебните служители и гражданите, а и драстично свиване на разходите по поддръжка на сградата. В момента най-големите харчове са свързани с отоплението й през зимата и охлаждането й през лятото. Една от причините за това е архитектурното решение с десетките прозорци, от които е съставен целия първи етаж и фоайе. „Когато тази сграда е проектирана, никой не е чувал за енергийна ефективност и саниране. Дограмата е от 80-те години на миналия век, не подлежи на ремонт, а ефекта от нея е символичен. Тепърва ще обсъждаме възможността за осъвременяване на отделни части от сградата с помощта на проектанти. Необходимо е да намерим решение без да нарушаваме сегашния й облик”, коментира Маринов.

Желанието му е да се намери и трайно решение за художествените пана, едно от които е прегорелия от слънцето държавен герб, поставен от местни политици преди години. Неговото лично мнение е, че още навремето е трябвало гербът да се изработи в същия стил като останалите пана. С окончателното решение за собствеността на сградата обаче не е изключено държавния герб да бъде заменен с Темида, символизираща независимата съдебна власт. По думите му обаче тези неща трябва да се съгласуват и с ръководството на общината. 

Сред обсъжданите въпроси е и възможността да се обособи приемна на офиса на НОИ на първия етаж от западната страна на сградата. След като пропадна идеята да се прави външен асансьор на нея, това остава единственият вариант да се спести на пенсионерите изкачването до третия етаж, където са понастоящем са стаите на института. „За нас решаването на този проблем е важен. Мислим по въпроса и вече го обсъждаме с областна администрация. Възможността е приемната да се обособи в бившата адвокатска кантора, която е единствената стая на първия етаж. В момента проучваме възможностите, тъй като НОИ работи в единна система и при определени нива на сигурност”, коментира темата шефът на териториална дирекция в Хасково Огнян Добриков.

Усилията на съдия Иван Маринов са насочени и към подобряване информационното обслужване на гражданите и достъпа до отделните звена в съда. Като конкретни стъпки в тази насока, той предлага нововъведение в информационната система на тукашния съд, което да позволи страните по делата да правят справки дистанционно, без да се налага да идват в сградата на съда. Обмисля и въвеждането на алтернативен способ за изпращане на съдебни призовки и съобщения по електронен път по граждански дела. По отношение обезпечаване сигурността на съдената палата, магистратът е планувал монтирането на врата скенер на входа й. Подобна мярка не е излишна предвид че преди години подсъдимия Слави Бинев от кв. Черноконево нахълта в сградата с брадва.      

42-годишният Иван Маринов работи в системата от 17 години. Първите четири години от кариерата си е бил следовател към окръжна следствена служба в Хасково. От 2004 г. до 2012 г. е съдия към районния съд в града, като за кратко е изпълнявал функциите на административен ръководител. След проведен конкурс, от юли 2012 г. до настоящия момент Иван Маринов е председател на Районен съд – Димитровград. Ако бъде одобрен му предстои втори 5-годишен мандат.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?