DGNEWS.EU

Предоставят мери и пасищата на 10 животновъди в 9 села

Предоставят мери и пасищата на 10 животновъди в 9 села
May 28
12:21 2019

Мери и пасища за общо и за индивидуално ползване на територия на малките населени места, ще определя Общинския съвет на предстоящата си сесия. Съветниците ще определят размера и местоположението им в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище. С решението ще бъдат приети и правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

Още през януари тази година ОбС определи пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване през настоящата година. На това основание лицата, желаещи да ползват мери и пасища, са подали заявление по образец до кмета в срок до 10 март, към което са прилагали документи, определени в правилника за прилагането на закона.

Комисия е определила необходимата за всеки кандидат площ и е разпределила имотите за всяко землище. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. До 1 май е бил съставен и протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи.

В докладната се посочва, че е изготвен Списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения и отглежданите от тях пасищни животни на територията на община Димитровград, който е съгласуван от БАБХ. От него е видно, че 10 са животновъдите, които ще ползват мери и пасища в 9 села за отглеждане на кози, овце и едри преживни животни.

Най-много пасища ще има в с. Бодрово – 678, 144  дка, следвани от Брод – 178, 917 дка и Длъгнево – 109 дка. Най-малко ще има в Долно Белево – 7,3 дка. Останалите малки населени са места са Сталево – 99,8 дка; Бряст – 73,8; Горски извор – 25,6 дка; Скобелево – 23,76; Върбица – 16,475 дка.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли замразяването на депутатските заплати в извънредното положение?