DGNEWS.EU

РИОСВ-Хасково издаде 21 предписания за нарушения през май

РИОСВ-Хасково издаде 21 предписания за нарушения през май
Jun 07
10:41 2019

21 предписания за отстраняване на констатирани нарушения е издала през месец май Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Хасково. Общо извършени са 108 проверки на 104 обекта. Издадени са три наказателни постановления на стойност 5000 лв., от общо съставени пет. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 998 лева.

За нерегламентирано третиране на излезли от употреба автомобили е издадено наказателно постановление за 2000 лв. и са съставени 4 акта на физически лица. Съставен е акт и на бетонов възел в Свиленград за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. Издадено е наказателно постановление за 1000 лв. на кланица край кърджалийското село Енчец, за изпускане на отпадъчни води в дере над допустимите норми. С 2000 лв. е глобен и едноличен търговец от Кърджали за неизпълнение на дадено предписание.

Почистени са три нерегламентирани сметища. Прекратено е горенето на отпадъци в Регионално депо в Харманли. През месеца продължиха проверките по дадените предписания до общините, във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите за почистване на нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите им територии, по време на които не са констатирани замърсявания.

На „зеления“ телефон са постъпили 21 сигнала, 16 от тях са за бедстващи защитени видове птици и животни. През месеца е оказана помощ на 43 костенурки, 5 щъркела, 2 сови, сойка и гларус, които са изпратени за лечение в Спасителни центрове за диви животни.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Какви промени в Конституцията на България смятате, че са необходими?