DGNEWS.EU

Продават ВиК-Димитровград на хасковското водно дружество

Продават ВиК-Димитровград на хасковското водно дружество
Sep 24
15:23 2020

Продажбата на „ВиК” ООД-Димитровград на хасковското ВиК дружество ще гласува утре Общото събрание на съдружниците на димитровградското дружество. По този повод на днешното си заседание Общинския съвет в града край Марица даде принципно съгласие сделката да стане по пазарна оценка на търговското предприятие. Съветниците възложиха на представителя на Община Димитровград в общото събрание Юлиян Семерджиев да гласува „за” сделката. Докладната бе приета с 18 „за”, 2 „против” и 8 „въздържали се”.

Общото събрание ще възложи на управителя на „ВиК” ООД-Димитровград да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на прехвърлянето на цялото търговско предприятие, съгласно решение по т.1, необходими за последващото вписване в Търговския регистър, в т.ч да възложи изготвянето на пазарна оценка на търговското предприятие.

Продажбата ще се осъществи по реда на чл.15 от Търговския закон и съобразно договора между Асоциация по ВиК – Хасково и водното дружество и сключено допълнително споразумение № 1/02.11.2018г. Сделката се предприема във връзка с предстоящото предоставянето на ВиК услуги в община Димитровград от хасковското ВиК, което се очаква от януари догодина. С друго решение от юли т.г. съветниците приеха продажбата да се осъществи по чл. 15 от ТЗ.

ОбС-Димитровград допуска предварително изпълнение на решението предвид че общото събрание е утре.

Припомняме, че миналия месец ВиК – Димитровград внесе пред Комисията за енергийно и водно регулиране искане за увеличение на цената на водата за питейно-битови нужди за населението на територия на общината. Към момента КЕВР още не се е излязла с официално решение по искането.

2 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?