DGNEWS.EU

Димитровград получава над 7,5 млн. лв. за подобряване на въздуха

Димитровград получава над 7,5 млн. лв. за подобряване на въздуха
Dec 07
11:14 2018

Община Димитровград получи писмо-покана от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 и на база постигнати резултати в дейностите по подобряване на качеството на атмосферния въздух, както и на основание на замерванията от съответните РИОС.

Димитровград е поканен заедно с общините София, Бургас, Видин, Монтана, Пловдив и Смолян, да подаде проектно предложение по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух" на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за община Димитровград ще бъде 7 555 396,72 лв. с ДДС, съобщават от общината.

Схемата ще се реализира на два етапа, като в момента екипът на общината разработва формуляра за кандидатстване и след сключване на административния договор за БФП с МОСВ ще започне реализацията на първия етап. Той включва разработване на Проект за намаляване количествата на фините прахови частици и азотни окиси, провеждане на разяснителни и обучителни кампании за осведомяване на населението, разработване на механизъм за осигуряване на приоритетност на инвестициите, механизъм, отчитащ приходите от предаването на заменените отоплителни устройства и разработване на визия за подхода, по който ще бъдат подменяни отоплителните устройства на твърдо гориво. Ще бъде разработен и документ за средните/пределни цени за отопление за различните алтернативни форми на отопление при подмяна на отоплително устройство на дърва и въглища.

Вторият етап на Процедурата ще включва реалната подмяна съгласно разработените документи. Всички дейности по Проекта ще бъдат изпълнявани при максимална осведоменост на заинтересованото население на общината с оглед оптималното постигане на заложените в Програмата и Процедурата индикатори и задоволяване потребностите на жителите на община Димитровград.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Къде ще почивате през лятото?