DGNEWS.EU

Нови правила за финансово стимулиране на изявени деца, предвижда наредба

Нови правила за финансово стимулиране на изявени деца, предвижда наредба
Jan 10
13:35 2019

Поощряването на даровити деца в община Димитровград да се извършва по нови правила от 2019 година. Това предвижда новата общинска наредба за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения. Проектът й е вече готов и предстои неговото обсъждане и гласуване в Общинския съвет. С приемането й ще се отмени действащата Наредба №21, по която досега ставаше кандидатстването и отпускането на общинските средства за изявили се деца.

Както и досега, право на финансово стимулиране ще имат учащи се деца и младежи, живеещи в общината до 19 години, с доказани постижения в областите наука, техника, изкуство, култура и спорт на регионално, национално, европейско или световно ниво. Запазва се отпускането на средствата да става по искане на младежи при навършено пълнолетие; законен представител от името на малолетно лице и от непълнолетно лице със съгласието на техните законни представители.

Наредбата регламентира отпускането на стипендия „Димитровградско дарование” и еднократен финансов стимул. Размерът на стипендията занапред ще е до 2000 лв. вместо досегашните 10 минимални работни заплати, определени за страната. Еднократният финансов стимул пък ще е в размер до една минимална работна заплата, определена за страната към момента на подаване на кандидатурата, но не по-малко от 50 лв., предвижда новата наредба. Всеки кандидат има право на една стипендия или финансов стимул за постижения през предходната учебна година.

Нов момент е, че ще се кандидатства с не повече от 5 доказани постижения за предходна година. Специално приложение ще определи всички международни, национални, областни и общински олимпиади, състезания, конкурси, научни конференции и фестивали, постиженията от които ще подлежат на оценяване през съответната учебна година, гласят текстовете. Въпросното приложение ще бъде едно от общи четирите към Програма за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи, която кметът на общината Иво Димов ще трябва да внесе за утвърждаване в ОбС до 10 април. Останалите приложения ще регламентират оценяването /точкуването/ на постиженията в посочените форуми; образецът на искане за отпускане на еднократен финансов стимул; както и индивидуална оценъчна таблица.

Съгласно новата наредба процедурата по кандидатстване ще е в периода от 15 до 30 септември. Оценката по точки и подбора на постъпилите искания ще се извършва от 9-членна експертно-консултативна комисия с мандат една година. В състава й влизат петима общински съветници, двама представители на общинската администрация и носителите на почетните звания „Учител на годината” и „Треньор на годината” за предходната година. Комисията ще одобрява кандидатите до 10 октомври, след което чрез комисията по “Образование, младеж и спорт” ще ги внася за утвърждаване от Общинския съвет.

Новост ще е, че за работата си комисията ще получава възнаграждение от общинския бюджет. Председателят и членовете на Комисията вземат за дейността си в размер на 10% от минималната работна заплата за всяко заседание. Секретарят на комисията, който ще подпомага работата, пък ще получава възнаграждение в размер на половин от минимална работна заплата за страната за месеците март, септември и октомври на текущата година. Общата сума възнаграждения за година на комисията не може да надвишава 10% от размера на средствата за стипендии и еднократно финансово стимулиране, е разписано в новите текстове.   

По подробно проекта на новата наредба може да се разгледа на сайта на Община Димитровград, в раздел Общински съвет, предстоящо.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли замразяването на депутатските заплати в извънредното положение?