DGNEWS.EU

Димитровград печели 7,5 млн. лв. финансиране за подмяна печките на твърдо гориво

Димитровград печели 7,5 млн. лв. финансиране за подмяна печките на твърдо гориво
Jun 11
19:10 2019

Община Димитровград печели безвъзмездно финансиране от 7 555 396.72 лв. за проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. За това е бил уведомен днес кметът на общината Иво Димов от ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна следа“ 2014 – 2020. Средствата ще се предоставят по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на програмата. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъде сключен на официална церемония в Министерството на околната среда и водите на 19 юни.

Изпълнението на проекта ще протече в два етапа, като първият е подготвителен за изпълнението на инвестиционните мерки. През втория етап на проекта ще се извърши подмяна (доставка и монтаж) на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри за екодизайн съгласно европейското законодателство. Новите устройства ще са на газ; електричество, с изключение на електро съпротивителни отоплителни устройства и системи; пелети; и друга дървесна биомаса или изкопаемо твърдо гориво (по изключение).

Допустими  по проекта ще са и дейности по изграждане на вътрешна сградна инсталация:

а) свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система - вкл. вертикални и хоризонтални щрангове, радиатори, термостати;

б) свързване или възстановяване на връзката към газоразпределителна мрежа - вкл. газови уреди - котли и конвектори, с прилежащите им функционални части и сградната инсталация (по смисъла на чл. 132 от Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ).

Първият подготвителен етап включва дейности задължителни съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата. От общината съобщиха, че това са: информационни и образователни кампании за обществеността; подготовка на визия, включваща всички технически, финансови, правни, процедурни и административни елементи и правила за изпълнение на втория, инвестиционен етап на проекта; изготвяне на механизъм, чрез който бенефициентът ще осигури приоритетност на инвестициите в санирани сгради; изготвяне на механизъм, отчитащ приходи от предаването на заменените отоплителни устройства, на лица, регистрирани за третиране на отпадъци от черни и цветни метали съгласно Закона за управление на отпадъците; подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители; разработване на средни/пределни цени за единица продукт (подмяна с инсталация на пелети, газифициране и пр.) или за отопление на кубичен метър за различните алтернативни форми на отопление при подмяна на отоплително устройство на дърва и въглища; подготовка на формуляри за предварителни заявления и детайлни формуляри и подпомагане на гражданите при попълване и последваща обработка на заявленията на желаещите домакинства да участват в проекта; анализ на остойностяване на дейностите през втория етап на проекта, актуализиране бюджета и графика на проекта за втория етап и др.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли замразяването на депутатските заплати в извънредното положение?