DGNEWS.EU

Община Димитровград приема документи за предоставяне на лична помощ

Община Димитровград приема документи за предоставяне на лична помощ
Jul 12
15:22 2019

Община Димитровград стартира приема на документи за предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ, съобщиха от местната администрация. В съобщение до медиите се посочва кой има право на лична помощ, къде и как може да се заяви желание за ползване на услугата, какви са нужните документи и др.

Кой има право на лична помощ?

Съгласно новия Закона за личната помощ, право на асистент имат:

1. Лицата с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

2. Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

3. Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Как и къде можете да заявите желанието си да ползвате лична помощ?

За да подадат документи за ползване на лична помощ посочените по-горе правоимащи лица (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) трябва да подадат заявление за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите в дирекция „Социално подпомагане” - Димитровград. С тази оценка ще бъдат определени индивидуалните потребности на всеки кандидат и броя часовете за лична помощ.

Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите са:

  1. Заявление-декларация по образец
  2. Формуляр за самооценка.

Заявления за индивидуална оценка вече се приемат в дирекция „Социално подпомагане”.

Как и къде можете да подадете документи за предоставяне на лична помощ?

След изготвянето на индивидуалната оценка, дирекция „Социално подпомагане” издава направление с определения брой часове, след което правоимащото лице може да подаде в Общинска администрация документи за ползване на личната помощ.

Документите се подават (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) до кмета на общината по настоящ адрес на лицето с увреждане.

Необходимите документи са:

  1. Заявление-декларация по образец за предоставяне на лична помощ.
  2. Направлението с определения брой часове, издадено от дирекция „Социално подпомагане”.
  3. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на упълномощеното лице или законния представител – родител, настойник, попечител (за справка).

В заявлението лицето /или законния му представител/ декларира, че не  получава друга подкрепа за предоставяне на лична помощ и дава изрично съгласие:

  1. Добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползваната услуга.
  2. До 380 лв. /в зависимост от броя на определените в направлението часове/ от месечната помощ, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Даденото съгласие за превеждане на посочените суми е задължително условие, като превода се извършва само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.

Всеки кандидат-ползвател на лична помощ може да посочи в заявлението си  избрано от него лице за асистент.  Когато в заявлението не е посочен асистент, Общината може да предложи такъв /при наличие на кандидати да работят като асистенти/.

От 22 юли 2019 г., Общинска администрация ще стартира приема на документи за включване и ползване на лична помощ.

Кога ще стартира предоставянето на лична помощ?

По новия механизъм, първите асистенти ще бъдат назначени от 1-ви септември 2019 г. Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан.

До 31 август 2019 г. хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли замразяването на депутатските заплати в извънредното положение?