DGNEWS.EU

Готова е базата на първия в областта Център за възрастни хора с деменция в Димитровград

Готова е базата на първия в областта Център за възрастни хора с деменция в Димитровград
May 27
14:40 2020

Напълно ремонтирана и готова е базата на първия в Хасковска област Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция, намиращ се в бившата АТЗ болница в Димитровград. Днес на заключителна пресконференция и церемония по „рязане на лента” кметът на община Димитровград Иво Димов и ръководителят на проекта инж. Красимира Бонева отчетоха извършеното по проект „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция”.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура”. Изпълнението му стартира на 15.01.2019 г. по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” в рамките на Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002-0016-C01.

С 554 856 лева безвъзмездно европейско финансиране е извършен основен ремонт на сградата, на прилежащото дворно пространство и на покрива, на който е поставено топло- и хидроизолация. Обновена е цялата външна фасада на сградата и прилежащото дворно пространство. Изпълнените строително ремонтните дейности подобриха енергийната ефективност, чрез полагане на външна изолация, монтаж на дограма и ремонт на покрива. На цялото западно крило старата дървена дограма е сменена с нова ПВЦ и е положена цялостна топлоизолация. Сменени са изцяло Електро и ВиК инсталациите и е изградена пожароизвестителна система. Подменени са подовите настилки с гранитогрес и ламиниран паркет. Обновени са покритията по стените и са сложени окачени тавани. Напълно ремонтирани са санитарните помещения, доставено и монтирано е оборудването и обзавеждането им. По проекта са изградени алеи, рампа и стълбище за достъпна среда на бъдещите трудно подвижни обитатели на центъра. В дворното пространство има поставени пейки и беседки, поставени са нови плочки, ограда и места за отдих. „С изпълнението на проекта се създаде една здравословна, естетична и привлекателна среда за възрастните хора с деменция в общината, където те да се чувстват уютно”, отчете ръководителят на проекта.

Инж. Красимира Бонева благодари на фирмата изпълнител за добре свършената и в срок работа и подчерта, че строително-монтажните работи приключиха още на 17 март 2020 г., когато е издаден Акт 15.

Капацитетът на центъра е 15 места, като стаите са самостоятелни със собствени санитарни възли. Оформена е обща трапезария и просторна дневна за социално общуване, кухня и други обслужващи помещения. Входът е от западната страна на сградата, като към него има изграден достъп за хора с увреждания. Вътре има чакалня, предвидена за близки и посетители към която е изградена манипулационна и лекарски кабинет. Стаите и дневната са от южната страна на сградата, а от северната са помощните помещения и стаята за персонала.

Кметът на община Димитровград Иво Димов изказа своите благодарности към екипа на проекта и изпълнителя и припомни изключително лошото състояние на сградата преди дейностите по проекта. Сградата на бившата АТЗ болница не е ремонтирана от почти 56 години, с изключение на няколко козметични ремонта през годините.

„Изграждането на Центъра ще разшири грижата ни за възрастните хора с деменция. На първия етаж вече имаме слънчеви и просторни помещения, отговарящи на съвременните изисквания за удобство. Предстои превръщането му в съвременен, уютен и съобразен с нуждите на възрастните хора с деменция дом, с ново оборудване и обзавеждане, средствата за което са  заложени в бюджета на общината за тази година”, съобщи Иво Димов.

В аванс кметът на общината сподели, че предстои в средата на юни да бъде внесено проектното предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси, за изграждането на Център за временно настаняване за бездомни лица, който ще бъде единственият такъв в Хасковска област. Предвижда се социалната услуга да бъде настанена в бившето общежитие на бившия Химически техникум, която сграда преди няколко години бе актувана от държавата и бе предоставена на общината.

В духа на традицията гостите на събитието бяха посрещнати с питка с мед и получиха по стръкче здравец. На откриването бяха зам.кметът Яшо Минков, директорът на Дирекция „Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности” Диана Дончева, експерти и граждани.

Този документ е създаден в рамките на проект, № от ИСУН BG16RFOP001-5.002-0016-С01  “Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция” по Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура Процедура: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” 2014-2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Димитровград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

1 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Какви промени в Конституцията на България смятате, че са необходими?