DGNEWS.EU

Общините към Барозу: Отпуснете парите по Околна среда

Общините към Барозу: Отпуснете парите по Околна среда
Jul 11
16:42 2014
За възможно най-бързо възстановяване на плащанията по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” настояват от българските общини. Молбата е отправена в писмо до председателя на Европейската комисия Жозе Барозу и отговорящия за регионалната политика Йоханес Хан.
"Вярваме, че всеки спечелен ден за активна работа ще ни позволи да завършим своевременно проектите си, като ще гарантираме и постигането на целите на Кохезионната политика на ЕС в България", се казва в писмото на председателя на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в РБългария (НСОРБ) Тодор Попов, кмет на община Пазарджик.
"Към настоящия момент, въпреки високата ангажираност и отговорност на всички общински ръководства, липсата на финансов ресурс от страна на Европейската комисия, изключително много затруднява по-нататъшната ни работа. Ситуацията се усложни допълнително, след като и националният ни бюджет, с оглед спазването на текущия дефицит и за да гарантира финансовата стабилност на държавата, преустанови авансирането на проектите ни. 
През последния месец, в резултат на природните бедствия, наводненията, които в отделни общини за съжаление доведоха и до човешки жертви, обстановката още повече се усложни. Разкопаните ни градове за изграждане на инфраструктура за питейни и отпадни води в съчетание с поройните дъждове създават допълнителни рискове за нормалното обслужване на нашите граждани. При тази ситуация сме принудени ограничените ни собствени ресурси да насочваме с приоритет към аварийно - възстановителни и превантивни мерки. 
В същото време осъзнаваме, че с невъзможността да разплащаме извършените дейности по проектите поставяме под сериозен риск тяхното успешно изпълнение в наближаващия краен срок за разплащане и верифициране на разходите, а от тук се застрашава и цялостното изпълнение на програмата", предпреждават общините. 
В писмото се изброява постигнатото от българските общини през последния програмен период в изграждането на адекватен капацитет на местно ниво черз европейските оперативни програми. От него става ясно, че общините работят по 300 проекта по "Околна среда" за над 2 млрд.евро, като 130 от тях вече са успешно изпълнени.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?