DGNEWS.EU

Стефан Димитров: Нужен е засилен контрол върху качеството на храните

Стефан Димитров: Нужен е засилен контрол върху качеството на храните
Feb 10
16:18 2017

Стефан ДИМИТРОВ, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за област Хасково


- Г-н Димитров, като общински съветник сте внесли официално пред ОбС предложение за изграждане на лаборатория за изследване наличието на нитрати в храните. Бихте ли разяснили по-подробно идеята? 
- Това е система за лабораторни изследвания, която дава възможност да се извършва системен контрол върху качеството на храните, които се предлагат на потребителите. Подобни има и в други общини в България. 
Това, което предлагам на Общински съвет – Димитровград да направим, е да отделим средства от бюджета на общината за закупуването на тази система за определяне наличието на пестициди и нитрати в храните от растителен произход или с финансиране от Европейския фонд.  
- Каква е стойността на инвестицията?
- Проучването, което направих, сочи, че необходимите средства за изграждането на такава лаборатория е около 180-200 хил. лв. без ДДС. Община Димитровград има възможност със собствени средства да закупи системата. Услугите, които предоставя такава лаборатория са възмездни, за което операторът на лабораторията следва да изработи тарифа и я представи за одобрение от общинския съвет. Това дава възможност за възвръщаемост на инвестицията изцяло на пазарен принцип. Акредитирането на лабораторията по съответния законов ред към Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” ще даде възможност за разширяване на обхвата на дейност на лабораторията и за контрол и изследвания на всички земеделски продукти от внос на територията на община Димитровград.
- Защо е толкова необходима на община Димитровград тази лаборатория? 
- Необходимостта от изграждането на такава лаборатория е породена от опасността от нитратно отравяне на всички, които консумират храни от растителен произход, колбаси и консервирани меса и млечни продукти. Пестицидите и нитратите са изключително опасни за здравето на хората, особено в прекомерни количества, а въздействието върху човешките тела е коварно. Отровите, които се излъчват изключително бавно, се натрупват постепенно в мастните тъкани, които участват в структурата на почти всички органи. Така тези токсини достигат и на ниво клетка, като поразяват едни от водещите дейности на клетките – окислението и генерирането на енергия. Освен тези, които служат за унищожение на вредители, пестициди са и всички субстанции, използвани като растежни регулатори, дефолианти, инхибитори на поникването, или вещества намиращи се /прибавени/ в реколтата след прибирането за предпазване от разваляне при съхраняването и транспорта. А нитратите, които са най-често се съдържат в питейната вода и в храните от растителен произход, са химични съединения. Сами по себе си те не са опасни, но попаднали в организма на човека, в процеса на метаболизма, се получават нитрити и нитрозамини, които вече представляват риск за здравето на консуматорите. Проблемът е там, че те се използват в селското стопанство за наторяване с минерални торове. Много зеленчукопроизводители не са наясно със законодателството относно ограничаването на нитратното замърсяване на почвите и водите. В тази връзка, призовавам всики земеделски производители да се отнасят отговорно към законодателството, тъй като на риск е изложено здравето на всички хора. Ако имат нужда от информация или съвет, могат да се обърнат към експертите на „Евро Ферт” АД. Фирмата е специализирана в продажбата на торове. В нея работят доказани специалисти, които биха могли да съдействат напълно на българските земеделци със съвети за правилното прилагане на торовете. Те могат да се обръщат също така и към експертите от Национална служба за съвети в земеделието, която има офис в Хасково. 
- Има ли фирмата такава практика и всеки ли би могъл да се възползва от услугите й? 
- Разбира се. В компанията работят доказани специалисти, които ежедневно извършват такива дейности, включително почвен анализ и консултация, програми за балансирано торене, съобразени с климатичните условия на района, в който се намира съответното стопанство, състоянието на почвите и нуждите на отглежданите култури и др.
- Кои биха могли да са обектите на контрол от лабораторията? 
- В интерес на обществото, обект на контрол от лабораторията, би следвало да бъдат основно училищата, детските градини е „Домашен социален патронаж”. 
- Защо точно училищата и детските градини? 
- Причината е, че най-уязвими от отравяне с нитрати, са децата. Отнесено на килограм тегло, децата поемат много по-големи количества храна и така приемат много по-голямо количество от токсичните химикали. Техните вътрешни органи и системи не са достигнали степента на зрялост при възрастния човек и те метаболизират отровите по различен път и в недостатъчна степен. Намирайки се в т.нар. „критични периоди” в развитието на редица жизненоважни органи и системи, те получават увреждания, различни от тези на възрастния. Особено рискова група са кърмачетата до 6-месечна възраст. Ниската киселинност на стомашния сок на малките бебета позволява растежа на микроорганизмите, които са способни да превръщат нитратите до нитрити в стомахчетата им. Това може да предизвиква кислородна недостатъчност, в следствие на което детето посинява, защото е получило нитратно отравяне. При приготвяне на зеленчуково пюре в детските кухни, например, съществува риск да се закупят зеленчуци, които са с по-високо количество нитрати от допустимото, а това води до сериозен риск за здравето на децата. 
- Идеята за закупуването на тази лаборатория има ли нещо общо с факта, че фирмата-доставчик на кетъринга в детските заведения в Димитровград, е приближена до кмета? 
- Целта не е да засегнем интересите на доставчика. Единствените подбуди, поради които ще настоявам тази лаборатория да бъде изградена и акредитирана, е грижата за нашите деца. Аз също съм родител и бих искал да зная, че детето ми приема най-добрата и сигурна храна. Това е приоритет за всеки родител. Като представители на бизнеса, не можем да си позволим да се отнасяме безотговорно към нещата с висока степен на важност. Освен това смятам, че, използвайки лабораторията по предназначение, е важно да се извършват и проверки на Неделен и Бабин пазар. Знаем, че там своята продукция реализират зеленчукопроизводители не само от общината, но и от региона. Затова трябва да сме сигурни, че храната, която се предлага там е сигурна и не представлява опасност за здравето на потребителите. 
- Нали има институции, които се занимават с контрола върху храните, като Българска агенция за безопасност на храните…
- Разбира се. Аз не оспорвам техните правомощия. Просто искам да кажа, че те следват определена програма, спусната от министерството. Имат и определен бюджет. Висококвалифицираните специалисти на службата, се придържат към тях. И в крайна сметка проверките, които извършват не са достатъчни за осъществяването на качествен контрол във всеки един обект целогодишно.   
- Смятате ли, че ще срещнете разбиране от страна на своите колеги общински съветници? 
- Не зная дали ще срещна разбиране. Но вярвам, че колегите ще осъзнаят значимостта на тази идея и ще ме подкрепят. В противен случай, се оказва, че Общински съвет – Димитровград работи в ущърб на обществото. А това ще бъде жалко не само за самите съветници, но и за жителите на цялата община. 

2 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?